Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Benefičný koncert Kandráčovcov.
Termín: 31.07.2021.
Ďalším mimoriadne úspešným projektom sa stalo benefičné vystúpenie Kandráčovcov. Profesionálne vystúpenie obohatené zaujímavou dramaturgiou a vystúpením aj p. Kandráčovej interpretujúcej sakrálne piesne. Klikni
Plné hľadisko. Heligónkarka Vlasta Mudríková. Aj tak sa dá hrať. aj naši špičkoví umelci boli v hľadisku. Rozlúčka s požehnaním Mons. Galisa. p. Kandráč. Príjemný človek aj v súkromí.