Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodný deň úcty k poľnohospodárom.
Termín: 8.8.2021.
Opätovne sa konal v Červeníku Medzinárodný deň úcty k poľnohospodárom. Prehliadka súborov celého Slovenska a priateľské vzťahy so starostami oblasti robia z tohoto sviatku mimoriadny deň. Klikni
Otvárací prejav starostu p. Mihálika. Prez.EFVK Všetečka, Taiw. veľv. Lee, predseda Trnavského kra Dychovka so 150. ročnou tradíciou. Odovzdávanie dožinkového venca. Jeden s účinkujúcich súborov. Súbor s Oravy. Odovzdávanie ocenení.