Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Púť na horu Butkov.
Termín: 21.8.2021.
Hora Butkov - najkrajšie a najperspektívnejšie pútnické miesto hostila pútnikov na celoslovenskej púti ku cti Panny Márie Kráľovnej. Tisíce pútnikov, vynikajúci program a múdre slová Mons. Cyrila Vasiľa a Generálneho riaditeľa cementární Ing. Barcíka. Sväto Cyrilo - Metodská tradícia v praxi. Zaujímavý svetský program dal pútnikom veriacim a neveriacim satisfakciu za námahou unavené nohy. Klikni.
Oratórium - Proglas. Jarjabek, Sklovská, Klein Sólista opery D. Jarjabek. Pohľad do auditória. Jožo Ráž a jeho Ave Maria. Rážova klaňačka po speve. Príchod Cyrila Vasiľa. Mons. Cyril Vasiľ pri kázni. Gustáv Beláček a Gospel family - vynikajúci. ťažko spočítať tlieskajúcich... Záverečné slová Ing. Barcíka generálneho riaditeľa. Veľký človek malého Slovenska - Ing. Barcík