Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Súťaž v kosení.
Termín: 28.8.2021.
Na lúkach pod štadiónom v obci Cígeľ sa konala súťaž v klasickom kosení. Samozrejme, je to viacej o príjemnom prostredí, ako o súťaži o to sa zaslúžili aj starostovia obcí. Klikni
Cígeľské lúky so súťažiacimi. Vstup do areálu pod ihriskom. Odmeriavači času. Kosec. Kosec detail tváre. Súťaž a plno povzbudzujúcich pokrikov. Jeden zo súťažiacich o medajle. Aj muzika prišla dokonca so starými nástrojmi. Starosta Deahoviec p. Ledecký duša podujatia. Kosec so zvoncom. Kosci a muzikanti. Spoločné foto. Ponaučenie ženám!