Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vysväatenie sochy sv. Floriána.
Termín: 31.8.2021.
Starosta obce Jarok p. S. Sťahel a vedenie obce dávajú postupne obnoviť významné dominanty obce. Slávnostné vysvätenie soch sv. Floriána pred hasičskou zbrojnicou sa stalo súčasťou tohoto procesu. Starú a zničenú sochu sa nielen podarilo obnoviť, ale zachránila sa aj viac ako storočná podesta, ktorá sa nachádzala pod terénom. Takto obnovené dedičstvo predkov sa stalo estetickou súčasťou konkrétnej histórie obce Jarok.
Tradičné posedenie bolo súčasťou vysvaäenie sochy. Členovia dobrovoľného hasičského zboru v Jarku. Výzdoba vďaky za ich prácu. Neničiť, ale zvelaďovať.