Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hradište pri Partizánskom.
Termín: 4.9.2021.
Magna Via - a cesta sv. Cyrila a Metoda sa stala súčasťou obce ležiacej na pradávnych obchodných cestách. Už meno obce Hradiste, poukazuje na jej historickú strážnu úlohu na križovatke týchto obchodných ciest. Klikni
Mažoretky - súčasť programu. Vynikajúci dychový orchester miestnej hudobnej školy Pohľad do auditória. Prof. Jozef Húska CSc pri prejave. Pohľad na javisko. Magna Via a CMS majú svoj význam pre kultúrny rozvoj. spisovaľ p. Kováčik, doc Húska a prez. Všetečka