Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Výstava o sv. Jánovi z Nepomuku.
Termín: 12.9.2021.
Slepčany - známe svojim významným rodákom Jurajom Pohroncom Selepčényim - záchrancom Viedne sa stali dočasným domovom výstavy o sv. Jánovi Nepomuckom. Je to jedna z mála výstav, ktoré sa realizovali v sakrálnom prostredí. P. riaditeľka ponitrianskeho múzea, exprimátor mesta Nitra p. Vladimír Libant a mnohé iné osobnosti sa zúčastnili tohoto slávnostného aktu. pozdvihujúceho kultúrne povedomie.
Kostol v Slepčanoch. Privítanie vdp. L. Gála. Výstavné panely približujúce svätca. Ostatky sv. Jána Nepomuckého v Slepčianskom kostole. Mimoriadna návštevnosť podujatia. Panely. Pohľad na prednášajúcich. Exprimátor Ing V. Libant. Príhovor riaditeľky ponitrianskeho múzea. Záverečné foto.