Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Organový koncertv kostole Tomáša Becketa.
Termín: 10.10.2021
V poradí druhý organový koncert zaznel v kostole zasvätenom Tomášovi Becketovi v Novej Vsi nad Žitavou. Bravúrne predstavenie organistu a nadšenca Františka Beera podčiarkol svojim nevyčerpateľným temperamentom. jeho blízky vzťah ku Johannovi S. Bachovi premietol cez jeho Prelúdium a fúgu in C, jeho osobná improvizáciu na citlivý slovenský motív, zo začiatku vzdialene pripomenula Suchoňov harmonizačný prístup. Poradil si s modernou aj klasikou precízne zoradenou jeho univerzálnym hudobným inštinktom. Klikni
Uvitanie hneď pri dolnej bráne areálu kostola. Výzdoba oltára bola súčasťou koncertu p. Beera              Vdp. Ľ. Gál pri predstavovaní organistu. Početné publikum s predpísanými respirátormi. Prvá z klaňačiek Františka Beera. ...stáli a tlieskali.... Pokoncertné poďakpovanieza umelecký výkon. Rozhovor organára s organistom. Skromný, obdivovaný František Beer.