Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Organový koncert v kostole Tomáša Becketa.
Termín: 17.10.2021.
Stretnúť sa s umelcom kultivovaným - sa stáva v dnešnej dobe raritou. István Nagy - organista s Kollárova priniesol do kostola Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou atmosféru, ktorú v dnešnej dobe môžeme označiť, ako výnimočnú. Nielen kultivovaný frak, či úcta k novému nástroju ale hlavne Úcta ku poslucháčom dláždili cestu vynikajúcemu hudobnému zážitku. Tón,milisekundy jeho návratu k interpretovi spravili Pachembela, Bacha živou súčasťou hudobného zážitku. Výber interpretov vdp. Ľ. Gála je ukážkou, čo dokáže priniesť pre kultúrnu obec nadšenec jeho typu. Vážení absolventi kulturológie, choďte sa modliť do kostola Tomáša Becketa, aby ste sa aspoň dotkli odozvy tohoto vynikajúceho organizátora. Klikni
Predvečerná atmosféra pri kostola sv. Tomáša Becketa. Nástup na chórus Istvána Nagya. Staviteľ organu si nenechal ujsť príležitosť počuť svoje die Vdp. Ľubor Gál a jeho úvod ku organovému koncertu. Odokryté úši a zakryté dýchacie cesty. Lengvardský má radosť Poďakovcanie aj TV sledovateľom koncertu. Pokoncertné uznanie a mnohonásobný potlesk. István Nagy o ktorom by sa malo viacej písať. Blahoželania organistov. ktorí boli medzi publikom. Pokoncertné pozvanie. S organistami kostola sv. Tomáša Becketa.