Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Organový koncert.
Termín: 31.10.2021.
Organológ, varhaník, hudobný pedagóg tak by som predznamenal meno Václava Uhlíře z Hradca Králové, ktorého koncert zaznel v kostole sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou. Nedeľný podvečer i vďaka úvodnému slovu vdp. Ľubora Gála už po štvrtý krát sa stal malým sviatkom. Sweelinck, Buxtehude, Albinoni, Bach, Kuchař a ďalší skladatelia transponovaní prstovou ekvilibristikou Majstra Uhlíře spravili zo skoro všednej nedele veľký sviatok....
Pred dušičková atmosféra cestou do kostola. Pohľad na Novú Ves nad Žitavouod kostola. Príhovor vdp. Ľubora Gála poslucháčom. Obraz poplatný dobe v ktorej žijeme. Dva inšpirujúce obrazy jedného kostola. Ďakovanie Majstra Václava Uhlíře. Prídavok, za neustíchajúceho potlesku. Pred odchodom po koncerte. Varhaník - Václav Uhlíř - Hradec Králové.