Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Organový koncert
Termín: 7.11.2021.
Vyvrcholením pätice organových koncertov v kostole sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou bol koncert Vladimíra Kopca šéf organistu baziliky sv. Emeráma v Nitre. Organového virtuóza ktorého chýr siaha od Ríma do všetkých veľkých cirkevných lokalít. Sprevádzal omšu pápeža Františka na Slovensku a jeho hudobný životopis vysoko prevyšuje skúsenosti lokálnych odborníkov. Publikum v Novej Vsi svojim potleskom ocenilo umelca a samozrejme aj hlavného organizátora vdp. Ľubora Gála, ktorého zásluhou sa stáva z malého, - ním upraveného vidieckeho kostolíka - vzorový chrám Boží. Klikni
Kostol sv. Tomáša Becketa. Vdp. Ľubor Gál pri úvode do koncertu. Pohľad do publika. Vladimír Kopec na chóre kostola. Simultánne obrazové spravodajstvo.             Rozlúčenie Vladimíra Kopca s vďačným publikom.