Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Juraj Selepčényi Pohronec pamätný kameň
Termín: 24.4.2022.
VDP Ľubor Gál z farnosti N.Ves nad Žitavou - Slepčany - pripravil slávnostné odhalenie pamätného kameňa z hory Butkov na počesť najväčšieho Slováka dejín Juraja Sepečényiho. zo Slepčian. Hlavným celebratom bol ThDr Marián Červený. Mimoriadna návštevnosť tejto slávnosti tvorili prekrásny koloryt tohoto významného dňa. Klikni
Kostol v Slepčanoch. Spomienkový kameň z hory Butkov. Plný kostol obyvateľov Slepčian. Umiestnenie kameňa pri kostole. Požehnanie ThDr M. Červeným. ThDr M. Červený pri spomeinkovej kázni. Vdp. Ľubor Gál miestny vynikajúci kňaz. Spomienka - akých je málo.