Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Skalné sanktuárium hory Butkov.
Termín: 24.4.2022.
Posvätenie zóny pokánia bolo jednou z posledných významných úprav Skalného sanktuária. Religiózny charakter podujatia podčiarkla prítomnosť popredných cirkevných hodnostárov, umelcov i členov podnikateľskej society. Výtvarný prínos tohoto priestoru vysoko prekročil všetky očakávania pripravil dôstojnú prezentáciu duchovného bohatstva regiónu.
Omša za prítomnosti Mons. T. Galisa Mimoriadna návštevnosť. Hudobný sprievod  so sólistom SND p. Beláčkom. Krásne vypracovaná výzdoba zóny. Nárožná časť. Pohľ+ad na reliéfy svätcov. Jeden z reliéfov pátra Pia. sv. Ján Vianei Vstupný reliéf. Dôstojní páni pred spovedelnicami. Doska histórie aj s projektom Musica cordis. Momentka s priateľmi  z Moravy a Čajkova.