Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Skačany - stavanie mája a Via Magna
Termín: 29.4.2022.
Slávnostné zhromaždenie občanov s príležitosti stavania mája a slávnostne osadenie kameňa. Projekt uviedol prezident EFVK J, Všetečka so starostom obce Ing. Jurajom Kližanom pozdravil obyvateľov Skačian. Klikni
Spisovateľ Peter Kováčik so starostom obce.p. Kližanom. Úvod do projektu Magna Via. Stavanie mája. Mgr. Všetečka odovzdáva pamätný kameň. Mažoretky z Hradišťa. Kameň aj s s materiálmi Butkova. Mimoriadna návštevnoť podujatia.