Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hlohovec pútnický turizmus, Via Magna
Termín: 30.4.2022.
Magna Via historická cesta vedúca aj cez Hlohovec ešte v 16. storočí. To všetko bolo súčasťou odovzdávania kamenného reliéfu Magna Via v reštaurácii Jašter na okraji Hlohovca smerom na Jalšové a Piešťany. Majiteľ Pavol Tutura prevzal z rúk p. Kováčika pamätný list pripomínajúci mimoriadne kvalitné služby.
Mgr. Všetečka s priateľmi a MUDr Jánom Hajzukom. Materiály k Via Magna a Skalnému sanktuáriu. Kameň so znakom Magna Via. S organizátorom vinárskeho života Pavlom Tuturom. Malá prednáška o Via Magna. Príprava na osadenie pamätnrj tabule.