Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Boršice a vynikajúci vinár Petr Gottwald
Termín: 7.mája 2022.
Putování Boršickými vinohrady je názov spoločných cezhraničných vinársko - turistických aktivít, ktoré po kovidovom temne - opäť ožívajú. Stretnutie s Moravskými priateľmi opäť otvára dvere vzájomne a blízkej komunikácii aj na poli kultúry. Vystúpenie mladých muzikantov základnej školy Kráľa Svätopluka bolo prvým ústretovým podaním rúk po tomto dlhom období nekomunikácie. Klikni
Plagát v blízkych kúpeľoch Leopoldov Pohľad na ploch s detskými hrami Vynovený areál vinára p. Gottwalda. Nové priestory vinárstva Aj pre malých sa našiel priestor. Vinár. Petr Gottwald. Aj napriek raňajšiemu dažďu plná terasa divákov. Úvod mladých muzikantov. Malí muzikanti ZŠ Kráľa Svätopluka Nitra Stretnutie s vynikajúcim chirurgom MUDr Macečkom. Prez. EFVK Eques Všetečka s p. Gottwaldom.