Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia Zlín
Termín: 17.5.2022.
Medzinárodná konferencia Cyrilometodskej cesty sa niesla vo výnimočnom duchu odovzdávania certifikátu Kulturní stazka Rady Evropy.. Úvod hejtmana ZK R. Holiša dal stretnutiu výnimočný nádych, zástupci ministerstva kutúry ČR, veľvyslanec ČR pri Svatém stolci . J.E. Václav Kolaja, S. Dominioni a ďaľšie významné osobnosti prispeli k nadštandardnej atmosfére podujatia. Klikni
Desiate poschodie tejto budovy bolo miestom stretnutia. Pohľad na Zlín i na Baťov mrakodrap. Úvodné slovo p. Daňovej. Príhovor hejtmana ZK Radima Holiša Certifikát v rukách p. Trauba, p. Holiša a p. S. Dominioniho Spoločné foto. Prez. EFVK  p. Všetečka s p. Dominionim. Certifikát Kulturní stesky  Rady Evropy.