Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Ján Pavol II púť
Termín: 21.5.2022.
Veľká púť venovaná sv. Jánovi Pavlovi II. sa uskutočnila v Skalnom sanktuáriu na hore Butkov. Veľký záujem spojený s výrazným duševným zážitkom. V hlavnom programe vystúpil Miroslav Dvorský. Klikni
Neopakovateľné výhľady. Publikum, ako vždy - plno. Zbor Nitria. Omša. Odovzdávanie darov. Pohľad do auditória. Výhľady.