Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Detský folklórny festival
Termín: 17.6.2022.
Detský folklórny festival " Kunovské léto" sa dostal ku svojej 29 repríze. Sviatok pohybu, mládí, krásy - plný naděje.
Tak by sa dalo ohodnotiť tento úžasný počin podporujúci všetko dobré a prospešné pre vlasť, societu a ľudí, ktorí ctia tradíciu. Kultúrni predstavitelia Zlínskeho kraja a nakoniec aj účinkujúci zo Slovenska, Poľska a mnohých európskych zemí vytvárali nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá písala dejiny osobností v srdiečkach detí. Ďakujeme - za zážitok a sme smutní, že na Slovensku všetko tradičné sa ocitá na pokraji záujmu kultúrneho vedenia štátu.
Záver podujatia. Ďaľšie priblíženie folklóru z východu. Vynikajúce ukážky aj jidiš. P. Terezka Habartová privítala publikum a hostí. Pohľad do amfiteátra pred vystúpením východoslovenského FS Záujem médií o podujatie. Podpisy do kroniky. Podpísovanie do kroniky boli aj kroje zo Slovenska Vystúpenie Malých muzikantov ZŠ Kráľa Svätopluka. Malí muzikanti z Nitry Vystúpila aj šéfka kultúry ZK p. Habartová Slávnostné otvorenie festivalu místostarostka p. Polášková Jeden z plagátov.