Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Butkov - Musica cordis
Termín: 2.V77.2022.
Pokračovanie medzinárodného projektu Musica cordis (hudbou k srdcu) v Skalnom sanktuáriu hory Butkov bolo poznačené mimoriadnymi teplotami. Napriek všetkému sa na Butkove zišli všetci plánovaní účinkujúci vrátane prítomnosti hejtmana Zlínskeho kraja. Malí muzikanti zo ZŠ Kráľa Svätopluka z Nitry - otvorili tento slávnostný medzinárodný koncert mladých pre mladých. Kikni
Pohľad na dvere šatní. Skúška na koncert s Radkom Blahušom. Mikrofóny nastavené, kvaluta a interpreti pripravení... Pěvecký sborStojanova gymnázia. Mimoriadne stretnutie vedúcich pod krížom. Zástupci Nitry, súrodenci Všetečkovi. Spustenie do života nového CD Gustáva Beláčka. Vynikajúci p. Peter Hort pri uvádzaní účinkujúcich. Prez. EFVK Eques Všetečka - Konstanty pri deklamácii posolst Spevácky zbor Piarissimo Trenčín Rozhovory o kultúrnej spolupráci. Hejtman ZK s Eques Všetečk