Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Cígel a oslavy vzniku obce.
Termín: 3.7.2022.
660 výročie prvého záznamu o obci Cígeľ prebiehalo v ducho všeobecných osláv. Zdravicu predniesol aj prez. Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečka a okrem zaisteného programu vystúpili zahraničné folklórne skupiny a aj malí muzikanti ZŠ Kráľa Svätopluka z Nitry. p. P. Kováčik odovzdal plaketu starostovi obce. Klikni
Vystúpenie Chorvátskeho súboru. Ľudové tradície na oslave výročia. Eques Všetečka Malí muzikanti ZŠ Kráľa Svätopluka Nitra