Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Kolárovo - plávajúci mlyn
Termín: 26.7.2022.
Národná kultúrna pamiatka plávajúci mlyn v Kolárove, patrí medzi mimoriadne skvosty histórie južného Slovenska. Navštívili sme s delegáciou umelcov Moravy a predstaviteľov Zlínskeho kraja. Bohužiaľ, neporiadok, extrementy, odpadky zmenili túto návštevu na nežiadanú skutočnosť. Vieme, čomu sa máme vyhnúť! Klikni
Najdlhší krytý most v Európe. Pohľad na mlyn. Neudržiavané exponáty. Torzo pamiatky. Z diaľky vyzerá všetko úžasne. Tešíme sa z odchodu.