Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Butkov - vystúpenie Kandráčovcov.
Termín: 29.7.2022.
Aj napriek predpovediam nenapršalo počas koncertu. Absolútny úspech koncertu Kandráčovcov aj Pápežských misií. Návštevnosť bola cez 6 tis. divákov. Klikni
Návštevnosť prekročila všetky očakávania. Vlasta Mudríková. Ing. Barcík a V. Mudríková. Uvádzanie do života CD. A. Kandráč medzi publikom. Roztancoval 6 tisíc divákov. Klaňačky vďaky. Diváci stáli a tlieskali. Západ slnka na Butkovom. Neskôr vystriedal dážď.