Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Radek Blahuš vynikajúci hudobník v Nitre.
Termín: 2 - 5. 8. 2022.
Nitru navštívil vynikajúci český hudobník Radek Blahuš. Prez EFVK Eques Všetečka ho oboznámil s podrobnou činnosťou a plánmi pre budúci rok. Navštívili spolu Modru, medziným -ajdielňu husliara Juraja Fogadu v Dražovciach, pamiatky Nitry a bol oboznámený aj so životom hlohovského vinárstva cestou Pavla Tuturu šéfa vinospolku Hlohovec. klikni
S Ing. Švecom nadšencom a hudobníkom v Modre. Husliar Juraj Fogada s Radkom Blahušom huslistom. Skúška excelentných nástrojov husliara p. Fogadu p. Fogada: Pri prastarom kostolíku sv. Michala v Dražovciach. p. Blahuš s vinárom a organizátorom p. Tuturom v Hlohovci. Padli si do oka. Výhľady z Lúčenie pri Arpassyho vile v Nitre. Eques Všetečka a p. Blah