Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Potápanie vín v Boršiciach
Termín: 2.9.2022.
Potápanie vín v jazere Modrá pri Velehrade. Vinárske atrakcie sa nevyhli ani vode. Pan Petr Gottwald Dvúr pod Starýma horama pripravil túto nevšednú akciu spojenú s degustáciou, kultúrnym programom a odbornou prednáškou archeológa doc. Galušku. Vynikajúci huslista p. Radek Blahuš i malí muzikant ZŠ Kráľa Svätopluka vhodne a profesionálne zapadli do tohoto stretnutia.
Akvárium pod vodou. Prez RFVK Eques Všetečka pri kontrole vzorkov. Potápač, ktorý zaskladoval víno pod vodou. So starostom Modré p. Kováříkom a huslistom  Blahušom. Zišlo sa veľa prominentných záujemcov o atrakciu. Pán Petr Gottwald vinár a  kultúrny nadšenec. Ďaľšia atrakcia takto vyzeral dvor kráľa Svätopluka. Pohľad na skanzen. Doc Galuška pri prednáške Pred vystúpením huslistu Radka Blahuša.