Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Benefičný koncert v bazilike sv. Hostýn
Termín: 10.9.2022.
Hviezdne obsadenie benefičného koncertu vo sv. Hostýne sa stalo hudobným sviatkom pre všetkých milovníkov umenia. Orchester Radka Blahuša, p. Jurečka a Porta Benefita - nakoniec jeden z najlepších huslistov našej súčasnosti Pavel Šporcl.... Nitru zastúpili Malí muzikanti ZŠ Kráľa Svätopluka s veľkým úspechom. Klikni
Bazilika Nanebevstoupení Panny Marie Koncert prenášala aj TV Noe v celočeskom vysielaní. Orchester Radka Blahuša pre skúškou. Akustická a kamerová skúška. Naostro s divákmi v úžasnej atmosfére Baziliky. Úspešný záver s p. Pavlom Šporclom. Stojace publikum pri potlesku - na znak najväčšej úcty. Kvetinové dary. Spoločné fotografovanie. Zaslúžené ovácie. Od najmenších po profesionálov. Nitrania v ojatí huslistu Pavla Šporcla.