Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Kunovické hody a šlapanie hrozna
Termín: 24.9.2022.
Na Moravě - tam se žije... slogan známej moravskej piesne. Sú soboty mimoriadne veselé a nás zaujali pozvania do Kunovic aj na návštevu vynikajúceho vinárstva Dvůr pod Starýma horama kde opäť prebiehalo "Šlapání hroznů dívčí nohou" aj za účasti folklórnej skupiny Jaročan z obce Jarok. V oboch prípadoch pozvania odzneli kvôli celoročnej intenzívnej kultúrnej spolupráci. Hudba, spev a tanec, dobré vína a priateľská atmosféra. Nebolo to o peniazoch, ale o ľudskosti - na ktorú sa pomaly na Slovensku zabúda. Škoda pre nás všetkých... Klikni
Sprievod začína požehnaním v kostole. Krojovaná mládež vychádza pred kostol. Rojenie mládeže  pred sprievodom. Sprievod po ceste vyberá stárkov. Stárkovia idú domov pripraviť pohostenie. Osemdesiat hladných krkov,  to je pohostenie... Pred domom stárky čaká muzika. Spevy predomom, aby pustili stárku s mládežou. Javisko na šlapání hrozna u vinára p. Gottwalda. Zástupcovia slovenskej obce Jarok.