Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Festival "Pro Musica nostra Nitriensi".
Termín: 8.10.2022.
Kostol zasvätený sv. Becketovi bol svedkom pokračovania hudobného festivalu ktorý vznikol na náš popud. Spectrum qurtett predniesol skladby významných slovenských autorov. Suchoň, Zeljenka, Albrecht a nakoniec aj mladší Matej Sloboda. Vynikajúca atmosféra, ideálna a poučná dramaturgia priniesli do Novej Vsi opäť hlboký zážitok z dobrej a krásnej slovenskej hudby. Klikni
Spectrum qartett. Úvodné slova vdp. Gála podporovateľa miestnej kultúry. Profesionálne podanie slovenských autorov. Branislav Bielik Violončelo Ján Kružliak I husle Suchoňove skladby v prekrásnej akustike novianskeho kostola. Záverečná ďakovačka nadšenému publiku.