Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Arpsassyho vila
Termín: 5.XI.2022.
Arpássyho vila a jej židovská história - zaujala školákov z Nitry. Túto milú návštevu privítal p. Všetečka, ktorý im pripravil výklad o histórii tohoto objektu, aj v súvislosti s holokaustom a tragédiou rodiny po smrti Imre von Abalehotu Arpassyho - Gerstl. Na priblíženie vtedajšej atmosféry in ponúkli hostitelia kóšer zákusky a pohostenie. Poučenie pre mládež je jednou z ciest, ako si vážiť históriu objektu v kontexte s mestom Nitra a jeho židovských súpútnikov ktorí tvorili jeho nezmazateľnú kultúrnu hodnotu. Klikni.
Foto pri vstupe do vily. Pohľad detí na Stolperstein prvý spomienkový kameň v Nitre. Históriu rodina a vily vysvetľuje p. Všetečka Pohostenie v autentických priestoroch. Blízke okolie v jesennom čase. Exteriérové zákutia vily Spoločné foto.