Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

15. výročie speváckeho zboru Kytica
Termín: 25.5.2023.
Vynikajúca dramaturgia, kvalitné prevedenie a nestor slovenského folklóru Mirko Dudík.
Auditórium v bratislavskej Karlovej Vsi Univerzálny jazyk porozumenia - hudba Tradícia, ktorá z nás robí národ. Aj s vynikajúcimi tanečnými kreáciami súboru Dolina