Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Detské krojované slávnosti.
Termín: 27.05.2023.
Spev, hudba, smiech to boli Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch. Pripomenutie tradícií, zvyklostí našich predkov - dôležité skutočnosti pre dnešok. Bolo tam všetkoé to, čo nenájdu deti v mobiloch. Za Nitru sa zúčastnil súbor Borinka pod vedením p. Hlavatého,
Súbory od Myjavy po Maďarská Nagymáros Tvorivé dielne boli súčasťou. Ako sa robilo lano - sledujú chlapci. Odreté nôžky treba ošetriť. Nástup Borinky z Nitry. Sprievodná kapela malých hudobníkov. Borinka tancuje. Metlový tanec. Ľudové zvyklosti ponitria. Šéf pomáha s kostýmami. Foto českého detského súboru.