Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vynikajúci koncertv Kotešovej.
Termín: 13.6.2023.
Gotický kaštieľ v Kotešovej bol svedkom vynikajúceho a nezvyčajného koncertu. Luvirnne Renaudin Vary - trúbka a Felicien Brut akordeón. Kombinácia nástrojov viac ako nezvyčajná, ale francúzska hudobná dvojica pripravila hudobnú sviatok, ktorý uviedol a zorganizoval majiteľ pán Gustáv Beláček. Klikni
Krásne upravené prostredie. Slnečné popoludnie v Kotešovej pred koncertom. p. Gustáv Beláček sólista SND Francúzski protagonisto počas koncertu. Pohľad do auditória. Hudobníci povýšili tóny na poéziu. Aj víno zo svetovej súťaže od p. Gottwalda. Pohľad na horizont.