Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Otváranie vinárskeho festivalu.
Termín: 16.6.2023.
Pokračovanie vo vinárskej tradícii si vzal za cieľ Cech vinárov Hlohovca pod vedením Pavla Tuturu. Ku tomuto aktu boli prizvaní aj významní občania mesta Hlohovec medzi ktorých patrí aj prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Ján Všetečka. Spolu so spisovateľom p. Herianom sa zúčastnili tohoto aktu. Prítomný bol aj spisovateľ p. Peter Kovačik, ktorého prezentácia knihy bola súčasťou slávnostného aktu.
Jašter na Starej hore v Hlohovci. Debata pred spustením otváracieho ceremoniálu. Pán Pavol Tutura otvára projekt. J. Všetečka s p. Tuturom. Šéf úradu mesta p. Mesároš a spisovateľ p. Herian Odovzdávania pamätných predmetov Mgr. Všetečkovi Záverečné foto Rozhovor pre miestnu TV Pár slov o histórii vinárstva a vzťahov v Hlohovci.