Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodný detský folklórny festival.
Termín: 17.6.2023.
Pokračovanie festivalu sa nieslo v mene oceňovaní a súťaží o hlavné ceny MDFF. V doľudňajších hodinách prehlo v "Starej škole" (v novo prestavanom historickom objekte). Prez. EFVK eques Všetečka spolu so starostom Kunovic predniesol slávnostný prípitok ku oceneniu hlavnej organizátorky p. Habartovej za 30 - ročnú úspešnú prácu na projekte MDFF. V poobedňajších hodinách pokračovali súťaže a vyvrcholením bol hlavný večerný program súborov, ktorý pripravila p. Habartová. Svojou kvalitou, dramaturgiou vysoko prevýšil všetky doteraz videné prezentačné folklórne podujatia. Do neskorej noci sme nevedeli predýchať ten úžasný zážitok...
Vystúpenie malých ocenených ... Impozantná Starosta Kunovic p. Vargan, pani  prez, fest. p. Habartová Zápisy do kroniky. Slávnostný prípitok prez. Všetečkom Rozhovory so senátorom. Porota pre medzinárodné programy. Sprievodné slovo sl. terezka Habartová. Príhovor hejtmana Zlínskeho kraje p. Radim Holiš Aj senátor vie na muziku tancovať.... Tréma pred vystúpením... Krojovaní pozorovatelia... Jeden program za druhým... Aj muzika je pekne krojovaná... Sólisti súboru Bulharska. Najlepšie ocenený bulharský súbor. Porota, ktorá rozhoduje. Strhujúce večerné vystúpenie. Záver, podávanie rúk a roky sme nevideli toľko krásy.