Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Koncert Kandráčovcov.
Termín: 29.júl.2023.
V Skalnom sanktuáriu sa konal koncert Kandráčovcov v rámci misijných diel pápeža Františka. Tisíce divákov, potlesk a skandovanie... Koncert sa zúčastnil aj vatikánsky nuncius Mons. Nicola Girasoli. Bol prekvapený veľkou účasťou a požehnanie, ktoré na konci koncertu udelil zavŕšilo túto mimoriadnu slávnosť.
Vatikánsky nuncius Mons Girasoli so sprievodom Ing. A. Barcík v rozhovore s hoťom podujatia. Vlasta Mudríková ako p. Barcík preberá ocenenie  p. vatikánskeho nuncia. Spievala aj pani Kandráčová, matka. p. Kandráč na javisku. Pohľad do publika. Záverečné požehnanie. Dojatý nuncius p. Girasoli. Úžasné výhľady zo Sanktuária.