Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Potápanie vín
Termín: 4.8.2023
Potápanie vín sa zaradilo medzi top akcie moravských vinárov. Jazero v Modré pri Velehrade má ďalšiu atrakciu spojenú s vínom. Dvůr pod Starýma Horama z Boršic - , ako tradičný organizátor podujatia predstavil kolekciu svojich mimoriadnych vín.
V tubuse pod vodou -  vidíte ryby okolo seba Cesta za praturom. Zvieratká, ktoré nevyhynuli. Krásne drobnosti. Jazero nad vínami. Potapač ide do vody. Po bedničkách - tentokrát sólista SND Gustáv Beláček. Vinár pán Petr Gottwald. Pozdrav cez masku. Starosta obce Modrá p. Mirek Kovařík. Doc. Galuška pri prednáške o histórii miesta. Spoločné foto vo vinásrstve. Prez EFVK p. Všetečka Oddelenie má aj naša obec Jarok. Archív vinárstva. Atrakcie, ktoré zaujmú.