Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutia.
Termín: 2010.
Stretáme sa, aby sme sa učili.
Učíme sa, aby sme boli lepší.
Dobrí sme preto, aby sme pomáhali druhým.
Poľsko.Bilaterálne rozhovory o vzdelávaní. Zakopané: so šéfkou kultúry a turistiky. Zakopané. Komunikácia v komunikácii. S Majstrom Plachým nad výtvarným smerovaním hnutia. Eisenstadt. Haydnova ulica. Príklad top marketingu. Haydn. Hlohovec.Rozhovory s kompetentnými prípr. festu. Eisenstadt. S prof. Voglom o vzdelávaní vo V4. Viedeň. S českým veľvyslancom J.Koukalom. Eisenstadt. Obed s prof. Voglom. Nitra. Majster Plachý - akcia Jedlo a Víno. Mikolov: Stretnutie so zástupcami Slovenska.(p.Plachý) Mikulov:Bilaterálne rozhovory o vzdelávaní. Nitra. Pred sídlom EFVK. (eques Všetečka - Konstanty) Nitra: akcia EFVK Jedlo a Víno.               Jaslo v Poľsku. So šéfom poľského instytutu winorošli i wina Jaslo v Poľsku. Prijatie u primátorky Jasla. Mikulov: Priateľské stretnutie počas rytierskych slávností. Mikulov: s pani Hrabálkovou o spolupráci. Košice: EFVK - spoluorganizátori konzulátfestu. Viedeň: S primátorom Viedne pri príležitosti odovzdania domi Viedeň: V rozhovore s primátorom M.Häuplom. Košice: Rozhovor s košickým diecéznym biskupom. Košice: Majster Plachý s priateľmi. Nitra: príchod Majstra Plachého na stretnutie zástupcov V4. Gols - Rakúsko: s veľvyslancom JUDr. Lizákom Lednice. S predstaviteľmi rádov m. iné s p. Šlancarom. Lednice: Bilaterálne rozhovory počas štúdia SVA. Lednice: prednáška Ing.Michlovského. Eisenstadt. Prof T.Tintera počas rozhovorov o pomoci V4.