Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hrad Cimburg a prázdniny.
Termín: 5.8.2023.
Prekvapenie pre turistov v podobe degustácie na hrade Cimburg malo byť príjemným osviežením. Pršalo a náročný výstup sa premenil na boj s blatom. Nevadí. Videli sme, bola aj degustácia a samozrejme spokojnosť všetkých zúčastnených.
Privítanie na hrade Cimburg. Dážď a namáčaný terén. Atrakcie fungovali. Cimburg Cimburg. Odborná prednáška tých, ktorí zahraňujú pamiatku. Jedna z reštaurovanáých stien. Úkryt pred dažďom. S degustáciou. Šéf EFVK Eques Všetečka. Pohľad do krajiny. Večerná rozlúčka.