Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slávnosti spevu a tanca, úcta k poľnohospodárom.
Termín: 6.8.2023.
Obec Červeník sa už tradične stala hostiteľkou jednej z najvýznamnejších poľno - aktivít, oslavy Dňa poľnohospodárov a súčasne aj osláv spevu a tanca.
Šéf trnavského VÚC a delegáciou Moravy. Jozef Viskupiš so zástupcami Moravy. Otvárací prejav starostu obce Mariána Mihálika