Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Koncert Brahms Tria.
Termín: 6.8.2023.
Zoskupenie mladých umelcov Bianky Schallerovej, Gregora Zubeka a Michla Lasaba pod názvom Brahms Trio prinieslo nielen dobrú náladu do kostola v Novej Vsi nad Žitavou, ale aj kus klasickej hudby a vynikajúce interpretačné výkony.. Bach, Dvořák, Brahms . autorská dvojica Lasab a Zubek to všetko zaznelo v chráme...
Úvodné slovo Vdp. Gála. Za organom kamera, ktorá priblížila výkony. Z chórusu sa výborne niesol hlas  Bianky Schallerovej. spolus Gregorom Zubekom. Záverečné slovo. Klaňačka po vynikajúcich výkonoch. Divákom sa ťažko odchádzalo...