Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Šlapání hroznů dívčí nohou
Termín: 26.08.2023.
Vynikajúca tradičný akcia, projekt s mimoriadnou návštevnosťou - tentokrát v novom šate. Postarali sa to o to vynikajúci umelci a vynikajúce víno. Viacej povie obrazové spravodajstvo.
Vpravo p. Petr Gottwald. Hostia až od Prahy. Požehnanie s príhovorom mark grófa. Pohľad do areálu. Hudba, súťaže a úsmevy. Zo Slovenska hostia z Jabloňova nad Turňou Pohľad do areálu. Slovenskí Aplauzy divákov povzbudzovali mladých umelcov. Ivan Mládek a slávny Jóžin z bážin... Nočná ohňová show.