Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Jack Martin Händler
Termín: 30.08.2023.
Vedenie Múzea holokaustu v Seredi pripravilo spomienku na organizátora, hudobníka Jacka Martina Händlera, práve v deň jeho narodenín. Z druhej strany - priateľ od študentských čias, súpútnik, - až do svojho odchodu. Jediný, ktorý počas emigrácie mal kontakt a nebál sa osobných návštev na našich zahraničných zájazdoch a veľ skutočností aj naviazaných na jeho súkromný život. Veľmi smutné...
Pani veľvyslankyňa Rakúska Pamätná tabuľa pod čerstvo vysadeným stromom. Riaidteľ múzea holokausttu pán Korčok Záverečný a posledný koncert.