Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

National Day Taiwan
Termín: 5.10.2023
Tentokrát v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca prebehla oslava 112 výročia vzniku Taiwanu. Na rozdiel od minulých rokov nezaznelo na tejto spomienkovej slávnosti jediné slovenské slovo. Ukrajinský orchester, ktorý sprevádzal kultúrny program sa neprispôsobil zlým akustickým podmienkam priestoru. Rečnili tam pani Radičová a páni zo súčasnej rozbitej SNR. Hovorili dákou cudzou rečou a okrem zdkadiel vo výrezoch priestoru, tam nebolo nič slovenské. Škoda, mohla to byť pekná akcia.
Neznámy orhester zo zahraničia. Davy a mladi ľudia v teniskách. Príhovor veľvyslanca Taiwanu Nang Jang Leeho Zahraničná sólistka - zabudli predstaviť. Dirigent mal zaujímavé vlasy.