Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Otvorenie výstavy fotografií Ouriela Morgenszterna
Termín: 24.10.2023.
Múzeum Holokaustu v Seredi sa môže pochváliť ďalším vydareným projektom a to výstavou fotografa Ouriela Morgenszterna. Fotografie zo života viedenskej židovskej komunity obsahovali nielen dokumentačný význam, ale boli aj výpoveďou príbehu. Vernisáž bola obohatená aj hudobným vstupom v zaujímavej nástrojovej kombinácii vilončelo a husle. Dámy Lujza Ďurišová violončelo a Janka Macíková husle dokázali vytvoriť empatickú atmosféru podčiarknutú klasikou na vysokej interpretačnej úrovni. Výborné a výborne.
úvodné slovo riaditeľa Martina Korčoka huslistka Janka Macíková p. riaditeška rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave. Oriel Morgensztern s prekladateľom. Vystavené diela