Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slávnostné predstavenie knihy a filmu.
Termín: 24.11.2023.
V KD Ladce bola predstavená päťsto stranová kniha Ing. Antona Barcíka o Skalnom sanktuáriu, spolu s filmom pod názvom Čo je to zázrak. ´Mimoriadne dielo mapujúce nielen desaťročnú históriu tohoto významného pútnického miesta, ale aj dejinné súvislosti vedúce ku vzniku tohoto nadčasového projektu. Film "Čo je to zázrak" podčiarkol toto veľdielo ojedinelé v celom stredoeurópskom priestore a určené všetkých ľuďom bez ohľadu na ich vierovyznanie.
Vyzdobená sála KD Ladce. Vlasta Mudríková. Vynikajúci Gustáv Beláček sólista opery SND Ing. Anton Barcík staviteľ Skalného sanktuária Kvety a potlesk pre Ing. Barcíka Ing. Barcík spisovateľ, staviteľ a otec myšlienky Kvety a pocta tvorcom Ing. Barcík a za film p. Gulík Ing. Anton Barcík Foto sólistov p. Mudríková a p. Beláček