Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Práce Majstra Fogadu.
Termín: 21.2.2012.
Významný husliar Majster Juraj Fogada, dokončil úpravu majstrovských huslí, za čo mu prišiel poďakovať prezident EFVK Eques Všetečka. Klikni
Vyrezaná hlavička Mozarta na husliach. Ladenie a príprava do života. Harmónia všetkých strún pred slhou cestou. Budú rozdávať radosť.