Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodný koncert dychového orchestra
Termín: 22.12.2023.
Koncert dychových nástrojov aj za účasti zástupcov Slovenska sa konal v KD Vizovice. Po umeleckom programe sa stretol prez. EFVK Eques Všetečka s hejtmanom Zlínskeho kraja a šéfkou kultúry ZK. Blahoželania ku prichádzajúcim sviatkom aj dar v podobe reprezentačnej publikácie o Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva zo spisovateľského pre Ing. Antona Barcíka. V rozhovoroch zaznievala snaha ZK o pokračovanie projektu Musica cordis. Otázka ďalších produkcií zostala otvorená.
Koncert dychového orchetra Morava. Dychové kvarteto. Prejav  hejtmana ZK p. Holiša. Záverečná klaňačka. Hejtman ZK p. Holiš a prez. eques Všetečka So zástupcami umelcov. Rozhovory aj so šéfkou kultúry ZK. p. Habartovou.