Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Tradičná omša a vystúpenie v kostole.
Termín: 6.1. - 7.1. 2024.
Prínos kňaza Ľ. Gála v Novej Vsi nad Žitavou sa počíta nielen v mimoriadnej návštevnosti, ale aj v porozumení farníkov, pre ktorých pravidelne rozširuje kultúrny obzor. Nielen v podobe Nových kostolných organov, ale aj v usporadúvaní mimoriadnych kultúrnych udalostí. Ku takých počítame aj tradičnú omšu v pôvodných krojoch a vystúpenie najmladšej generácie Ľudovej hudby - Maňanskej muzičky pod vedením pani Petry Slovákovej - Kalincovej a Slavomíra Németha.
Kostol Nová Ves nad Žitavou vo svojej vianočnej atmosfére. Pekná tradícia s príkladom pre deti. Tichá nov - svätá noc. Záverečné foto. Úvodné slová vdp. Gála pred vystúpením Maňáckej muzičky. Duchaobohacujúce spevy v podaní najmladších. Peknô, milô a naše. PoDakovanie vdp. Ľ. Gála účinkujúcim. Pamätné foto.