Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Koncert v kostoloch..
Termín: 14.I.2024.
Koncert sólistov opery SND v kostoloch Jarku a Veľkom Záluží, preložený z trojkráľového obdobia. Gustáv Beláček podal vynikajúci a úchvatný výkon. Jeho výrazová spevácka a herecká stránka doslova strhla nadšené publikum. "Spievalo mu to božsky" tak znie historická divadelná veta.. Bolo mi smutno, že TV naháňa senzácie a tam kde sú - tam nevidia redaktori, ani kamery.Škoda pre všetkých Vás, ktorí ste to nevideli a nezažili.
Majster Beláček. Huslisti orchestra SND Vynikajúca Terézia Babjaková  Kružliaková Dvořák a piesne k roku Českej hudnby. Kostol vo Veľkom Záluží. Opäť len to najlepšie. Záverečná klaňačka s p. starostom.