Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Koncert ZUŠ Zlaté Moravce v Slepčanoch
Termín: 28.1.2024.
Organizovať kultúrne podujatie tempom vdp. Gála - správcu farnosti v Novej Vsi a Slepčanoch je úžasným prínosom pre mladých interpretov a aj pre farníkov. Medzi ďalšie kultúrne podujatie sa zaradil aj dnešný - úspešný koncert mladých interpretov ZUŠ zo Zlatých Moraviec. Vkusné sprievodné slovo striedali melódie klasiky a aj moderny - spektrum to, čo baví interpretovať týchto nadaných žiakov. Klikni.
vdp. Gál v úvodných slovách. Spoločné vystúpenie na začiatku. Školský orchester Filmová hudbav podaníTomáša Mancušku. Lucia Melíšková flauta. sl. Súlovská pri variáciách na ľudové piesne Ombra mai fu v podaní speváčkyKristíny Kováčovej. Dvořákova romanca v podaní Alberta Juríka Peter Komár s perfektným nátiskom a pekným frázovaním. Klaňačka s burlivým potleskom.